Työryhmä pohtii keinoja liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi

Ajankohtaista, tiedotteet

– Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 27.5.2014 –

Kesäkuusta lokakuun loppuun toimivan työryhmän tehtävänä on myös etsiä keinoja liikunnan yhdenvertaiseen harrastamiseen sekä osallistumisen esteiden purkamiseen.

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen etsii ratkaisukeinoja liikunnallisen elämäntavan, erityisesti lasten- ja nuorisoliikunnan lisäämiseksi elämänkaarella, vaihtoehtoja urheilun eettisten kysymysten hallinnoinnille ja sille, miten urheilutoimijat itse toteuttavat eettisesti kestävää toimintaa.

Vaikka urheilun rahoitus on kehittynyt suotuisasti, se ei ole näkynyt samassa suhteessa liikunnallisen elämäntavan lisääntymisenä. Myös harrastamisen hinta on joissain tapauksessa este yhdenvertaiselle osallistumiselle. Liikkuvuuden lisääminen on aito haaste koko liikunnan ja urheilun kentälle. Työryhmän tehtävänä on koota ajatuksia ja kuulla toimijoita, toteaa liikunnasta ja urheilusta vastaava ministeri Pia Viitanen.

Ministeri asetti työryhmä valmistelemaan ehdotuksen liikuntapoliittisiksi tavoitteiksi ja painopisteiksi sekä laatimaan kansainvälisen vertailun liikuntapolitiikan toteuttamismalleista. Työryhmän tehtävänä on myös etsiä keinoja liikunnan yhdenvertaiseen harrastamiseen sekä osallistumisen esteiden purkamiseen. Lisäksi pyritään yhteen sovittamaan toimenpiteitä liikunnallisen elämäntavan ja huippu-urheilun edistämiseksi liikuntapoliittisten tavoitteiden mukaisesti sekä keskustella eri toimijoiden rooleista liikuntakulttuurin kehittämisessä.

Luotan siihen, että liikunta- ja urheiluväki on tiedostanut haasteet ja haluaa niitä yhdessä ratkoa, ministeri Viitanen painottaa.

Työryhmän puheenjohtaja on opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteeri Kari Anttila. Jäseniä ovat valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Leena Harkimo, Joensuun kaupungin vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen, Valon ja Suomen Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson, Suomen Vammaisurheilu ja liikunnan toiminnanjohtaja Riikka Juntunen, Opiskelijoiden liikuntaliiton pääsihteeri Hilkka Laitinen, Valon ja Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen, TULin puheenjohtaja Sirpa Paatero, valtion liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja Esko Ranto, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilun aluejohtaja Aino-Maija Sirén ja opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Harri Syväsalmi.

Työryhmän sihteereinä toimivat ylitarkastaja Hannu Tolonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja pääsihteeri Minna Paajanen valtion liikuntaneuvostosta.

Työryhmän toimikausi on 1.6.201431.10.2014.