Työryhmä valmistelemaan kirjastolain uudistamista

Ajankohtaista, tiedotteet

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on asettanut työryhmän valmistelemaan kirjastolain uudistamista. Työryhmän toimikausi on 23.2.2015–29.2.2016.

 

Kirjastolain uudistamisella edistetään asukkaiden osallisuutta ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista verkottuneessa kansalaisyhteiskunnassa sekä turvataan tiedon ja kulttuurin yhdenvertainen saatavuus. Keskeisenä tavoitteena on edistää yhteiskunnallista demokratiakehitystä ja vahvistaa yleisten kirjastojen toimintaedellytyksiä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Kirjastolain uudistamisen lähtökohtana on maksuttomuuden säilyttäminen.

”Maksuttomat kirjastopalvelut mahdollistavat kaikille tasavertaisen pääsyn tiedon ja kulttuurin lähteille. Tästä periaatteesta ei voida tinkiä. Tämän ja kirjastopalvelujen merkittävyyden vuoksi pidän myös tärkeänä, että työryhmä käy kattavaa ja avointa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa kirjastolain uudistamiseen kohdistuvista odotuksista, tarpeista ja ratkaisumalleista”, toteaa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen.

Työryhmä hyödyntää aiheeseen liittyvää tutkimusta työnsä tukena. Se voi teettää lain uudistamisen kannalta tarpeellisia selvityksiä sekä kuulla eri sidosryhmien edustajia, asiantuntijoita sekä muita tahoja.

Työryhmä työskentelee avoimen hallinnon periaatteiden mukaan hyödyntäen myös osallistamisen ja joukkoistamisen sähköisiä mahdollisuuksia.

 

Työryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat edustajat opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeuden ja kulttuurin talouden vastuualueelta sekä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolta, oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksiköstä, Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksiköstä ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

OKM-tiedote: Työryhmä valmistelemaan kirjastolain uudistamista