Viihtyisiä pihoja ja turvallisia katuja – jatketaan lähiöohjelmaa!

Ajankohtaista, tiedotteet

– Lähiöissä asuu yhteensä noin 1,5 miljoonaa suomalaista. Se on merkittävä joukko ihmisiä. On tärkeää turvata näiden ihmisten kotikatujen ja pihojen viihtyvyys, turvallisuus ja hyvä palvelutarjonta, summaa kansanedustaja, ex-asuntoministeri Pia Viitanen (sd.).

SDP haluaa jatkaa vaalikaudella 2011-2015 käytössä ollutta Asuinalueiden kehittämisohjelmaa eli niin sanottua lähiöohjelmaa.

– Lähiöohjelman tavoitteena on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä, edistää asuinalueiden palvelutarjontaa ja elinkeinotoimintaa, vahvistaa asukkaiden osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia, parantaa eri asukasryhmien vuorovaikutusta ja luoda viihtyisiä, turvallisia ja kiinnostavia asuinympäristöjä myös täydennysrakentamisella. Kyse on ihmisten laaja-alaisesta hyvinvoinnista ja sen turvaamisesta, sanoo Viitanen.

– Olemme saaneet lukea erilaisia tutkimuksia niin ihmisten yksinäisyyden kokemisesta kuin lähiluonnon laajasta merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille. Nämä ovat inhimillisiä esimerkkejä siitä, miksi on tärkeää, että lähiörakentamiseen, korjaamiseen ja suunnitteluun suhtaudutaan vakavasti, sanoo Viitanen.

Viitanen muistuttaa, että eduskunta linjasi syksyllä yksimielisesti asuntopoliittiset painopisteet tuleville vuosille tarkastusvaliokunnan mietinnön pojalta. Siinä kiinnitettiin vahvasti huomiota lähiöiden kehittämiseen ja niiden eriytymisen ehkäisyyn.

Eduskunnan hyväksymä lausuma velvoittaa laatimaan yli hallinnonrajojen ulottuvan asuinalueiden kehittämisohjelman, jolla turvataan pitkäjänteisesti asumisen ja palveluiden hyvä taso ja vahvistetaan asuinalueiden elinvoimaisuutta.

– Toimia tarvitaan monella hallinnonalalla. On huolehdittava monipuolisesta rakentamisesta sekä edistettävä peruskorjausikään tulleen asuntokannan kunnostamista. Poikkihallinnollisesti on edistettävä lähipalvelujen, hyvien koulujen sekä matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta, ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia sekä huolehditava turvallisuudesta ja yhteisöllisyyden vahvistamisesta alueilla, sanoo ministerikaudellaan ns. ”Lähiövitoset” lähiöiden kehittämiseksi laatinut Viitanen.