Tietoa minusta

CV

 • Asunto- ja viestintäministeri (Katainen) 24.05.2013 – 03.04.2014
 • Kulttuuri- ja asuntoministeri (Katainen) 04.04.2014 – 23.06.2014
 • Kulttuuri- ja asuntoministeri (Stubb) 24.06.2014 – 29.5.2015

Jäsenyydet eduskunnan toimielimissä

 • Hallintovaliokunta (vj) 05.04.1995 – 23.03.1999
 • Ympäristövaliokunta 05.04.1995 – 30.09.2005
 • Tulevaisuusvaliokunta (vj) 27.02.1996 – 19.11.1996, 20.11.1996 – 23.03.1999
 • Sivistysvaliokunta 07.04.1999 – 25.04.2003
 • Valtiovarainvaliokunta (vj) 29.04.2003 – 20.03.2007, 03.04.2007 – 23.05.2013, 09.06.2015 –
 • Hallinto- ja tarkastusjaosto (lj) 06.05.2003 – 20.03.2007
 • Sivistys- ja tiedejaosto 06.05.2003 – 20.03.2007, (pj) 04.05.2007 – 19.04.2011, 11.09.2015 –
 • Asunto- ja ympäristöjaosto 06.05.2003 – 20.03.2007, 04.05.2007 – 19.04.2011
 • Suuri valiokunta 30.06.2011 – 23.05.2013
 • Verojaosto 01.09.2011 – 23.05.2013, 11.09.2015 –
 • Kunta- ja terveysjaosto (lj) 01.09.2011 – 23.05.2013
 • Valitsijamiehet 31.03.1995 – 23.03.1999, (vj) 06.04.1999 – 29.02.2000
 • Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto 07.04.1999 – 29.06.2011
 • Eduskunnan pankkivaltuusto 30.06.2011 – 30.05.2013, 09.06.2015 –
 • Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 24.03.1995 –
 • Hallinto- ja turvallisuusjaosto 11.09.2015 –
 • Tarkastusvaliokunta (vj) 09.06.2015 –

Valtiolliset luottamustehtävät

 • Nuorisoasiain neuvottelukunta (pj) 1995-1999
 • Asuntoneuvosto 1995-2003
 • Ympäristö- ja luonnonvarainneuvosto (vpj) 1999-2000
 • Luonnonvarainneuvosto (vpj) 2001-2003
 • Asuntoasiain neuvottelukunta (pj) 2003-2007
 • Valtion asuntorahaston johtokunta 2005-2007

Kunnalliset luottamustehtävät

 • Tampereen kaupunginvaltuusto (vj) 1993-1997
 • Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 1993-1995
 • Tampereen kaupunginvaltuusto 1997-

Muut luottamustehtävät

 • Sosialidemokraattisen puolueen puoluevaltuusto 1994-1996
 • Sosialidemokraattisen puolueen nuorisopoliittinen työryhmä (vpj) 1997-1999
 • Sosialidemokraattisen puolueen ympäristöpoliittinen työryhmä (pj) 1999-2003
 • Työväen sivistysliitto (pj) 2001-2013
 • SDP:n asuntopoliittinen työryhmä (pj) 2003-2007
 • Kansan sivistysrahaston hallitus 2005-2010
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (1. vpj) 2005-2008
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (3. vpj) 2008-2012
 • Sosialidemokraattisen puolueen puoluevaltuusto (pj) 2012-2014

 

Henkilöni historia

Olen syntynyt 7.4.1967 Tampereella. Perheeseeni kuuluvat mieheni Harri sekä kissamme Silja ja Simo. Harrastuksiini kuuluvat vaihtelevasti ulkoilu, lukeminen, hyvät elokuvat. … ja miksei Harrin laittama hyvä ruokakin. Ja silloin, kun se on mahdollista, nautin suunnattomasti siitä, että saan nukkua myöhään aamulla.

Kerron seuraavaksi vähän ”henkilöhistoriaani” ja sitä, millaisissa tehtävissä olen toiminut politiikassa ja ennen sitäkin.

Lapsuuteni asuin Tampereen Kalevassa. Kuudennelle luokalle mennessäni muutin Hervantaan, jossa olen siitä lähtien asunut, siis jo yli kolmekymmentä vuotta.

Lukion kävin Hervannan lukiossa, josta välivuoden jälkeen pääsin Tampereen yliopistoon lukemaan hallintotieteitä pääaineena kunnallispolitiikka. Opiskeluaikoina tein kesätöitä mm. kaupungin puisto-osastolla Hervantaa siivoten, liikuntavirastolla huolehtien uimarantojen siisteydestä ja toimistotöitä tein Tampereen kaupungin työsuojelutoimistossa sekä Kangasalan kunnan kuntasuunnittelussa.

Vuonna 1993 valmistuin yliopistolta Hallintotieteiden maisteriksi. Sen jälkeen olin töissä mm. kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa ja olin myös työttömänä. Keväällä 1995 minut valittiin kansanedustajaksi.

Politiikkaan tulin lähteneeksi mukaan opiskeluaikoina ja aluksi toimin mukana ylioppilaspolitiikassa Tampereen demariopiskelijoiden puheenjohtajana, yliopiston ylioppilaskunnan TAMYn edustajistossa sekä sos.dem. nuorissa ja sos.dem. opiskelijoissa. Myöhemmin toimin myös Tampereen demarien kunnallistoimikunnassa sekä SDP:n puoluevaltuustossa.

Syksyn -92 kunnallisvaaleissa pääsin varavaltuutetuksi ja olin aktiivisesti mukana kunnallispolitiikassa mm. Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenenä. Vuoden -96 kunnallisvaaleista lähtien olen toiminut kaupunginvaltuutettuna.

Eduskuntatyö toi mukanaan uusia luottamustehtäviä. Ensimmäisen kauteni toimin valtion nuorisoasian neuvottelukunnan puheenjohtajana, asuntoneuvoston jäsenenä sekä SDP:n nuorisopoliittisen työryhmän varapuheenjohtajana. Eduskunnassa olin jäsenenä ympäristö- ja tulevaisuusvaliokunnissa, joista ensimmäinen käsittelee ympäristöasioiden ohella myös asuntoasioita.

Toisella kaudella valiokuntani olivat ympäristövaliokunta ja sivistysvaliokunta (koulutus, nuoriso, kulttuuri- ja liikunta-asiat). Tuolloin toimin myös valtion luonnonvarainneuvoston varapuheenjohtajana sekä SDP:n ympäristöpoliittisen työryhmän puheenjohtaja. Minut valittiin myös Yleisradion hallintoneuvostoon, jossa toimin yhteensä 12 vuotta.

Kolmannella kaudella olin ympäristövaliokunnassa sekä valtiovarainvaliokunnassa, jossa olin jäsenenä kolmessa jaostossa: sivistys- ja tiede-, asunto- ja ympäristö- sekä hallinto- ja tarkastusjaostossa. Toimin myös valtion Asuntoasian neuvottelukunnan puheenjohtajana ja SDP:n asuntopoliittisen työryhmän puheenjohtajana.

Neljännellä kaudella toimin valtiovarainvaliokunnassa; puheenjohtajana sivistys- ja tiedejaostossa ja asunto- ja ympäristöjaoston jäsenenä.

Kauden 2011-2015 aikana ehdin toimia valtiovarainvaliokunnan jäsenenä ja sen vero- sekä kunta- ja terveysjaostoissa. Olen ollut myös Suuren valiokunnan jäsen ja Suomen Pankin pankkivaltuutettu.

Lisäksi olen ollut mukana SDP:n talouspoliittisessa työryhmässä.

Vuosina 2001-2013 toimin työväen Sivistysliiton TSL:n puheenjohtajana, mikä oli myös mieluisa tehtävä

Olen mukana myös mm. eduskunnan eläinsuojeluryhmässä, Vamyt-ryhmässä, jota yhdistää vammaisten asioiden ajaminen ja eduskunnan diabetesryhmässä.

Kesällä 2005 minut valittiin puoluekokouksessa SDP:n varapuheenjohtajaksi ja tuossa tehtävässä toimin toukokuuhun 2012 saakka. Toukokuun 2012 puoluekokouksessa minut valittiin puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

Keväällä 2013 minut nimitettiin asunto- ja viestintäministeriksi, joka oli mieluisa tehtävä. Muutokset hallituksen kokoonpanossa keväällä 2014 muuttivat myös osin minun tehtäväkenttääni: vuosina 2014-2015 hoidin kulttuuri- ja asuntoministerin tehtävää innolla.

Oli todella mielenkiintoista reilun vuoden aikana päästä toimimaan asuntopolitiikan, viestinnän sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisopolitiikan saralla ministerin tehtävissä kolmessa eri ministeriössä.

Kevään 2015 vaalien jälkeen alkoi viides kauteni eduskunnassa.

Olen valtiovarainvaliokunnan jäsen ja lisäksi olen jäsenenä hallinto- ja turvallisuusjaostossa, sivistys- ja tiedejaostossa, verojaostossa sekä varajäsenenä tarkastusvaliokunnassa.

Olen myös Suomen Pankin pankkivaltuutettu sekä mukana SDP:n talouspoliittisessa työryhmässä.

Vauhtia riittää siis, mutta niinhän sen pitää ollakin. Pia Viitanen

Kansanedustaja

Esittelyni Eduskunnan sivuilta:

Pia Viitanen: kansanedustajana 24.03.1995 –