Älä toru nukeille leikkivää poikaa!

Yleinen

Sosialidemokraattinen naisliike on kautta historiansa tehnyt merkittävää tasa-arvotyötä. Paljon on löytynyt viisautta ja näkemyksiä tällä taipaleella. Minuun teki vaikutuksen naisliiton historiikista löytynyt teksti, joka oli tarkoitettu kasvatusneuvoiksi työläisäideille. Vuodelta 1908 olevat ohjeet kehottavat mm. äitien antavan isille tilaa kasvattajina, olemaan torumatta nukeilla leikkivää pikkupoikaa sekä kohtelemaan lapsia tasapuolisesti sukupuoleen katsomatta.

Näiden viisaiden näkemysten siivittämänä sosialidemokraattiset naiset ovat olleet vahvasti mukana luomassa yhteiskunnalliseen tasa-arvoon perustuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa. Palvelujen kautta on parannettu naisten mahdollisuuksia toimia työelämässä ja vahvistettu eri asemassa olevien perheiden välistä tasa-arvoa tarjoten vaikkapa jokaiselle lapselle mahdollisuus ja oikeus oppiin maksuttoman koulujärjestelmän kautta.

Vaikka tärkeät periaatteet ovat kunnossa, on tänä päivänä vielä paljon tehtävää yhteiskunnallisen tasa-arvon puolesta. Työläisäitien naulan kantaan osuvista ohjeista huolimatta esimerkiksi työmarkkinamme ovat edelleen jakautuneet pitkälle sukupuolen mukaan.

Yhä edelleen miesvaltaisia aloja arvostetaan naisvaltaisia aloja enemmän ja tämä arvostus konkretisoituu viime kädessä vertailtaessa palkkapussin suuruutta: naispalkansaajien keskiansiot olivat viime vuonna noin 82 prosenttia miesten ansioista. Osittain tätä selittää nais- ja miesvaltaisten alojen palkkauserot, osin taas ei. Eroja on myös samoilla aloilla ja samoissa ammateissa toimivien naisten ja miesten palkoissa.

On tärkeää kannustaa tyttöjä kiinnostumaan myös perinteisistä miesvaltaisista aloista kuten tietotekniikan osaamisesta ja vastaavasti poikia kiinnostumaan vaikkapa hoito-, hoiva- ja opetusaloista. Eräässä tasa-arvotutkimuksessa lapset kertoivat naisten ammatteja olevan keittäjän, siivoojan ja sairaanhoitajan ammatit. Miesten vastaavia olivat lentäjä, metsuri ja veturinkuljettaja. Ehkä muuttuvista asenteista kuitenkin kertoo se miellyttävä seikka, että toisin kun ennen, nyt nähtiin jo, että esim. pappi ja presidentti ovat niin naisten kuin miestenkin ammatteja!

***

Myös pätkätyöt ovat erityisesti naisten ongelma. Viime vuonna liki 20 prosenttia naisista työskenteli määräaikaisissa työsuhteissa ja osa-aikatyötä teki naisista 17 prosenttia. Vastaavat luvut miesten osalta ovat 13 ja 8 prosenttia.

Nuorempien naisten ongelmia päästä vakituiseen työsuhteeseen lisää valitettavan usein työnantajapuolen “pelko” tulevista raskauksista. Esimerkiksi perhevapaiden tasaisempi jakaminen isien ja äitien kesken auttaisi tähän asiaan ja tästä onkin viime aikoina käyty paljon keskusteluja. Ihan oikein on vaadittu esim. isyysloman pidentämistä, joka taas osaltaan on tärkeää tasa-arvotyötä isien puolesta.

Sosialidemokraattien tavoitteena on ollut pätkätöiden saattaminen turvallisemmaksi ja tasavertaisempaan asemaan vakituisten työsuhteiden kanssa. Myös tuloksia on syntynyt. Hyvä esimerkki on viime kesänä voimaan tullut uusi työsopimuslaki. Se estää määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamisen ja takaa mm. sen, ettei määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa saa soveltaa epäedullisempia työehtoja vain niiden epätyypillisen luonteen vuoksi.

Uusi työsopimuslaki edistää niin työelämän kuin sukupuoltenkin välistä tasa-arvoa. Ja mikä merkittävintä, voitot tällä rintamalla ovat olleet täysin työväenliikkeen voittoja. Nämä kysymykset ovat paljastaneet puolueiden väliset erot ja hallituskumppanimme kokoomuksen “todellisen karvan”. Vaikka Kokoomus vänkäsi pitkään työsopimuslakia vastaan, sai Tarja Filatov sitkeällä ja asiantuntevalla työllä “selkävoiton” ja tärkeän lain eteenpäin!

***

Työläisäitien kasvatusohjeissa annettiin paitsi aikaansa edellä olevia oivia neuvoja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi myös neuvoja ympäristön suhteen: lasta tuli opettaa kunnioittamaan kasveja ja suojelemaan eläimiä.

Ehkäpä näiden neuvojen innoittamana myös me nykyajan kiireiset ihmiset muistaisimme antaa aikaa työelämän ohella myös itsellemme, perheellemme ja kaikille rakkaillemme. Ei polteta itseämme loppuun, vaan lähdetään silloin tällöin vaikkapa metsään perheen kanssa nuuskimaan luonnon tuoksua ja katselemaan pikkuoravia!