Pia Viitanen: Kulttuuri on myös elinkeinopolitiikkaa

Yleinen

Luovilla aloilla on aineksia ja potentiaalia kasvuun. Kulttuurin osuus kaikista työllisistä on 4,1 %. Tarvitsemme myös kulttuuria ja taidetta talouden vahvistajaksi ja siten Suomen elinkeino- ja vientirakenteen monipuolistamiseksi.

  • Kulttuuri ja taide ovat osa elinkeinopolitiikkaa. Tarvitsemme etenkin kulttuurin ja taiteen erityispiirteet huomioon ottavan TEKES – ohjelma. On luotava monipuolisempaa vientirakennetta, vauhditettava kulttuuriyrittäjyyttä ja vahvistettava kulttuurin taloutta, painotti ministeri Viitanen puheessaan Mäntässä.

Audiovisuaalinen ala ja erityisesti elokuva on kasvava ja merkittävä työllistäjä. Sen tukijärjestelmä Suomessa ei ole kuitenkaan nykyisellään ole kilpailukykyinen. Meillä pitää olla elokuvatuotannon kannustinjärjestelmä, jonka turvin kyetään hankkimaan ulkomaisia tuotantoja Suomeen.  Kannustinjärjestelmistä on paljon kansainvälisiä kokemuksia. Esimerkiksi Britanniassa yksi kannustinjärjestelmään investoitu punta luo 12 puntaa kulutusta.

Yksi kulttuurin arvoista on juuri sen olemassaolo. Kerrotaan, että toisen maailmansodan aikoina Winston Churchillille esitettiin taiteiden ja kulttuurin määrärahojen leikkaamista. Churchill vastasi: ” Jos me niitä leikkaamme, niin mitä me sitten puolustamme? ”

 

puhe Mäntän työväenyhdistyksen 110-vuotisjuhla 29.3.2015