Nuorten ääni kuuluviin

Demokratia ja osallisuus ovat oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusta, siksi nuorten järjestöjen toimintaan on panostettava.

On tärkeää jatkaa nuorten yhteiskuntatakuuta ja lisätä nuorten työllistymistä harrastustoiminnan ohjaamisessa.

Etsivän nuorisotyön roolia vahvistetaan.

Lapsi- ja nuorisopolitiikkaa  kehitetään nuoria ja heidän järjestöjään kuunnellen.